در حال بارگذاری ...
دبیر جشنواره تئاتر فجر در خصوص جشنواره های استانی

نمایش های معرفی شده به فجر نباید از 2 اثر فراتر باشند

دبیر سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اعلام کرد باتوجه به نهایی شدن جدول بازبینی زنده ی برگزیدگان جشنواره های استان، آثار معرفی شده از جشنواره ها نباید از دونمایش فراتر باشند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، نادر برهانی مرند با اعلام این مطلب افزود: دبیر خانه فجر از پذیرش بیش از این ظرفیت به جد معذور است.
وی گفت: نمایشهای خیابانی یا صحنه ای معرفی شده از جشنواره های مختلف اعم از دانشگاهی، مریوان ، لاهیجان، نفت وغیره درصورتی بازبینی خواهند شد که اولا معرفی نامه ی معتبر از دبیرخانه ی مربوطه در زمان مقتضی به دبیرخانه ی فجر ارسال کرده باشند.
همچنین همه این آثار بر اساس شرایط مندرج در فراخوان،مراحل ثبت نام در سایت جشنواره را انجام داده و فیلم آثار را به تعداد لازم ارسال نمایند.

بدیهی است که در غیر این صورت مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

 

                                                                                                             
مطالب مرتبط

از سوی ستاد جشنواره ی تئاتر فجر اعلام شد

تنها هفت روز به پایان مهلت ارسال پایان نامه های عملی باقی است
از سوی ستاد جشنواره ی تئاتر فجر اعلام شد

تنها هفت روز به پایان مهلت ارسال پایان نامه های عملی باقی است

به گزارش روابط عمومی جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نمایش، تنها هفت روز مهلت دارند تا پایان نامه های عملی خود را « در بخش صحنه ای» به دبیرخانه جشنواره به آدرس: خیابان ...

|

غریب منوچهری با تشریح برنامه های جشنواره ی تئاتر استانی فجر اردبیل گفت:

حضور یک نمایش از جمهوری  آذربایجان در فجر استانی اردبیل
غریب منوچهری با تشریح برنامه های جشنواره ی تئاتر استانی فجر اردبیل گفت:

حضور یک نمایش از جمهوری آذربایجان در فجر استانی اردبیل

غریب منوچهری، دبیر جشنواره ی تئاتر استانی فجر در گفتگوی اختصاصی با درگاه استانی ایران تئاتر برنامه های جشنواره ی تئاتر استانی فجر اردبیل را تشریح کرد.

|

نظرات کاربران